Mužský nebo mužsko-ženský kruh

na téma sebevědomí

Kruh je o sdílení – budeme v uzavřeném kruhu otevřeně sdílet to, s čím se potýkáme, formou krátkých monologů. Nikdo nikoho nebude hodnotit, bude to o vzájemné podpoře a naslouchání.

Už jen vyřčení věcí nahlas pomáhá si je uspořádat v hlavě, zvlášť když na to člověk má nerušených několik minut a ostatní mu plně naslouchají. Nasloucháním ostatním zase uvidíme, že v tom nejsme sami – každý něco řeší a my se svými problémy nejsme „divní“.

Netradiční bude tento kruh proto, že v druhé části využijeme NLP k tomu, aby se každý účastník cítil výrazně lépe v těch situacích, které ho tíží. Získá nový úhel pohledu a případně si odnese jasný akční krok, kterým přenese zážitek z kruhu do „reálného života".

Délka: 3 hodiny
Cena (zaváděcí): 400 Kč
Co s sebou: papír a tužku na poznámky

Termíny
Aktuálně nejsou vypsané žádné termíny.
Můžu pro vás ale tento kurz udělat na míru – u vás, v termínu, který si dohodneme, přizpůsobený podle vašich potřeb. Kontaktujte mě a probereme to.