praktické
dovednosti
Všechna školení jsou praktická, zaměřená na osvojení dovedností, ne jen na získání informací.
přizpůsobené
na míru
Přínos pro vás je zásadní. Proto rád přizpůsobuju obsah na míru potřebám firem a lidí v nich.
s navazujícím
koučinkem
Na školení může navazovat individuální nebo skupinový koučink pro účastníky, který jim pomůže dovednosti ze školení dále upevnit a rozvinout.

O lektorovi

Jsem certifikovaným trenérem neuro-lingvistického programování (NLP), ze kterého vycházím ve svých kurzech a školeních zaměřených na efektivní komunikaci a práci s emocemi. Do kurzů a školení přenáším také své zkušenosti z koučinku a podnikání.

Základní témata školení

1) Psychická první pomoc

Postupy, jak zvládat své emoce a rychle se znovu cítit dobře.

2) Konec trémy

Účastníci se budou cítit lépe při mluvení s/před lidmi.

3) Předcházení konfliktům

Nácvik efektivnější a empatičtější komunikace.

4) Anti-stres

Rozklíčování příčin stresu a postupy pro jeho eliminaci.

5) Školení na míru

Obsah připravený podle vašich potřeb.

1) Psychická první pomoc

Cíl školení: účastníci se díky postupům ze školení budou umět cítit lépe v situacích, kde potřebují lépe zvládnout své emoce.

Naučí se několik principů a postupů, které budou umět efektivně využívat sami na sobě.

Toto školení je zaměřeno na rychlou změnu emocí, když je to potřeba, aby mohl člověk dále dobře fungovat ("první pomoc").

Školení naopak není zaměřeno na pomoc druhému při akutních psychických obtížích (např. šok po autonehodě).

Příklady situací, kde mohou postupy z tohoto školení pomoci:

 • stres
 • příliš živá vracející se negativní vzpomínka
 • utkvělá nepříjemná představa
 • frustrace ("to mě štve", „někdo mě vytočil"...)
 • vnitřní kritik ("to nezvládnu", "nejsem dost dobrá"...)
 • když je třeba získat nadhled a podívat se na situaci jinak
 • a další...

Délka: půlden nebo den.

V celodenní variantě je oproti půldenní variantě navíc prostor pro rozbor konkrétních situací účastníků (mohou a nemusí být z pracovního prostředí, podle dohody), pokročilejší nácvik uvedených postupů a 1-2 další postupy.

2) Konec trémy

Cíl školení: účastníci se budou cítit výrazně lépe při mluvení před lidmi.

Příklady situací, kde je dobré nemít trému:

 • prezentování před malým i větším počtem lidí (obchodní schůzky, porady, interní prezentace...)
 • mluvení ve skupině lidí (v pracovním týmu, při seznamování s novými lidmi…)
 • mluvení na kameru
 • a další...

Když se cítíme dobře, i naše prezentace/vystoupení je mnohem lepší (máme lepší kontakt s publikem, pracujeme lépe s prostorem, gesty i hlasem; jsme sami sebou a náš projev je tak zajímavější).

Na školení vycházím nejen z NLP, ale také ze svých zkušeností v řečnickém klubu Toastmasters International, z kurzů divadelní improvizace a také ze svých zkušeností z obchodu v rámci Psaní Hravě.

Toto školení se zaměřuje primárně na emoce mluvčího, nikoli na strukturu prezentace nebo techniku mluvení. Ovšem na přání je možné školení rozšířit.

Přímo na školení si účastníci “přeprogramují” své emoce spjaté s mluvením před lidmi, aby se příště cítili lépe. Navíc dostanou nástroje, které budou moci použít přímo před vystoupením.

Délka: půlden nebo den.

V celodenní variantě je oproti půldenní variantě navíc prostor pro:

 • specifickou zpětnou vazbu na projev každého účastníka s cílem výrazného zlepšení přímo během školení
 • příprava/nácvik konkrétního nadcházejícího mluvení před lidmi
 • další tipy k formě nebo obsahu prezentace či vystoupení

3) Předcházení konfliktům

Cíl školení: účastníci budou umět předcházet většině konfliktů.

Konflikty vycházejí z nedokonalosti mezilidské komunikace a nezvládnutých emocí.

na školení účastníci získají praktické nástroje pro efektivní komunikaci s druhými, mimo jiné pro:

 • "rapport", naladění se na druhého (kolegu, zákazníka, člena rodiny...)
 • zvládání svých emocí v "konfliktních" situacích
 • naslouchání a lepší pochopení druhého, rozvinutí empatie
 • efektivní předání svého sdělení

Součástí školení je nácvik konkrétních situací z praxe účastníků.

Délka: 1 den.

4) Anti-stres

Cíl školení: účastníci se budou cítit výrazně lépe tam, kde se aktuálně dostávají do stresu.

Když se cítíme lépe, rozhodujeme se lépe a působíme lépe na ostatní. Ve stresu je tomu bohužel naopak, nehledě na sníženou schopnost kreativního myšlení.

Žádná situace není sama o sobě “stresová”, pocit stresu vzniká teprve naší interpretací dané situace a tím, jaké chování si zvolíme (většinou podvědomě); každý máme své “strategie”, jak se do stresu dostáváme.

Z obsahu školení:

 • rozklíčování individuálních příčin stresu a “strategií” každého účastníka
 • vytvoření spouštěčů (kotev) pro dobré emoce (nadhled, pohoda…)
 • „naprogramování se“ na zvládnutí příštích „stresových“ situací, včetně nácviku
 • dýchání jako nástroj k uklidnění

Účastníci také dostanou konkrétní nástroje pro použití přímo ve “stresových” situacích.

Délka: půlden.

5) Školení na míru

Cíl: využít (nejen) NLP ke zlepšení klíčových oblastí ve vaší organizaci.

NLP se zaměřuje na identifikaci a změnu zaběhnutých vzorců myšlení a chování a na efektivní komunikaci; možných využití je mnoho.

Příklady, jak může NLP pomoci (kromě témat školení uvedených výše)

 • koučovací přístup k vedení lidí (pro manažery a vedoucí týmů)
 • zvýšení atmosféry na pracovišti a subjektivní pohody zaměstnanců díky schopnosti rychle zlepšit své emoce a zvládnout případné negativní emoce druhých
 • čtení řeči těla, využití neverbální komunikace (pro obchodníky, prodejce, zákaznickou podporu)
 • modelování: přenesení dovedností špičkových hráčů k dalším lidem ve firmě (díky tomuto procesu vzniklo celé NLP, když jeho tvůrci “absorbovali” dovednosti nejlepších terapeutů své doby, popsali je a začali předávat dál ve formě jednoduchých principů a postupů)
 • a další...

Součástí přípravy tohoto školení je analýza potřeb a možných přínosů pro konkrétní firmu (schůzka se zadavatelem, případně i s budoucími účastníky školení).

Délka: podle dohodnutého obsahu.

Půlden navíc

Ke každému školení je možné přidat navazující půldenní školení pro zlepšení výsledků. Jeho účelem je:

 • analýza a zpětná vazba ke zvládnutí situací relevantních k tématu prvotního školení
 • zopakování a případné rozšíření postupů z prvotního školení podle potřeby
 • individuální doladění postupů na míru jednotlivým účastníkům na základě jejich zkušeností s poznatky z prvotního školení

Jak dál?

Proberme spolu možnosti. Hlavní je přínos pro vás. Kontaktujte mě:

jirka@jirkamartisek.cz
732 819 884