Zastihnete mě na telefonu nebo e-mailu

(+420) 732 819 884

jirka@jirkamartisek.cz

Jiří Martišek
IČ 87103010,
jsem vedený u ŽÚ v Kroměříži.