Výcvik NLP

s mezinárodní certifikací NLP Practitioner

Přijďte se konečně naučit NLP – prakticky a skrze prožitek.

Výcvik se bude konat naživo v Praze.

Dám vám vědět hned, jakmile vypíšu příští termín,

stačí, když mi na sebe necháte kontakt:

.

Jak to na výcviku vypadalo na jaře 2022?

A co říkají sami účastníci výcviku?

Podívejte se na následující video:

Už jste o NLP leccos slyšeli a zajímá vás víc?

Chcete se naučit díky NLP rychle a trvale odstraňovat psychické bloky, měnit návyky a urychlovat dosahování cílů?

Chcete umět odstranit fobie a jiné problémy za 1 setkání?

Chcete se naučit techniky pro dosahování výjimečných výsledků?

Tak čtěte dále.

 

Budete si umět sami vyřešit většinu problémů, které vás tíží

S mnoha problémy se lidé trápí zbytečně dlouho. Kolikrát už ani nevěří, že by se daly vyřešit. Není divu, protože nemají účinné nástroje, které by jim pomohly.

Vy takové nástroje získáte v podobě NLP. A budete je umět používat, pro sebe i pro druhé.

“Je to i pro mě, když jsem kouč, terapeut, konzultant nebo lektor”?

Ano, naučíte se, jak NLP zapojit do své praxe, aniž byste museli opustit to, co vám už teď funguje.

NLP se dá využít na celou řadu věcí

Vyřešení problémů

» Zbavit se strachů a fobií
z létání, pavouků nebo seznamování

» Vyrovnat se s traumaty
z dětství nebo třeba z předchozího dne

» Odstranit psychické bloky na cestě k vytouženým cílům
např. strach z odmítnutí, nedostatek motivace k práci, představy pesimistických scénářů apod.

» Vyřešit a předcházet konfliktům ve vztazích
třeba když máte pocit, že vám partner nerozumí a měl by se změnit

» Výrazně zmírnit stres
stres si vytváříme v hlavě tím, jak vnímáme okolnosti – a to se dá změnit snáze než okolnosti samotné 

Zlepšení života

»  Změnit své návyky
přestat kouřit, pravidelně cvičit, zdravě jíst, najít si denně chvíli sám na sebe…

» Zvýšit své sebevědomí
zdravě si věřit a neblokovat své přirozené sebevědomí

» Zlepšit komunikaci, být přesvědčivější 

» Naslouchat intuici a poznávat sám sebe
dbát na své pocity; nebýt tolik v hlavě a nechodit proti sobě

 

Další příklady z mojí koučovací praxe

Aneb jaká různorodá témata se dají díky NLP dále zvládnout: 

» strach ze tmy

» tréma před vystoupením

» úzkosti z práce

» alergie na ryby

» alergie na jablka

» pískání v uchu 

A pár netypických příkladů

Aneb jak jsem využil NLP sám na sobě

» dobré naladění před schůzkou nebo kurzem
   (toto využívám opakovaně)

» kvalitnější spánek
   (utlumení myšlenek, dohoda s podvědomím…)

» nalezení ztraceného klíče od domu

NLP je praktické, strukturované a dá se dobře naučit

Vystudoval jsem matfyz (matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy). Jsem racionálně založený a mám rád ve věcech strukturu. V tom mě NLP úplně nadchlo, protože všechno je přehledně popsané a dobře strukturované, takže se to dá krásně předávat dál.

NLP není žádné “ezo”. Pracuje hodně s podvědomím, emocemi a intuicí, ale i to je dobře popsané a přístupné i nám, “analytickým typům”. Díky NLP jsem se naučil nebýt tolik “v hlavě” a dát mnohem víc na své “srdce”, na svou intuici a své emoce. Změnilo mi to život.

Ať už jste více “pocitoví” nebo “racionální”, ať už máte zkušenosti s koučinkem nebo ne, můžete se NLP naučit.

Ale pozor, NLP se nenaučíte z knížky!

Lidé se často ptají, jakou knihu o NLP bych doporučil. Ale NLP se nenaučíte z knížky.

To je jako snažit se naučit plavat podle knížky. To byste asi taky nepovažovali za nejlepší způsob, že?

Tento výcvik vám dá hodně

  Budete umět pomoci druhým s nejrůznějšími problémy, které v životě řeší. Od strachu z odmítnutí nebo z pavouků, přes stres až po nízké sebevědomí. Viz výše: NLP se dá využít na celou řadu věcí“

  Budete umět pomoci sami sobě. A to bez externího terapeuta nebo kouče.

  Naučíte se jednoduše komunikovat se svým podvědomím a naslouchat intuici. A to i pokud přemýšlíte hodně racionálně a analyticky. Díky tomu se budete např. lépe rozhodovat nebo dokážete snáze změnit nechtěné chování nebo návyky.

  Naučíte se řadu užitečných dovedností pro koučink i do každodenního života. Pokud už koučujete, výrazně se zlepšíte díky zapojení těchto dovedností z NLP. Kterých konkrétně? To se dočtete níže.

  Naučíte se měnit své nevyhovující mentální strategie. Budete vědět, že co vám nevyhovuje, můžete změnit a přepsat. Dost možná budete překvapení, jakých změn je možné dosáhnout a jak rychle.

  Potkáte podobně naladěné liditoužící naučit se NLP a používat to pro své blaho a pomoc druhým. Můžete pak být ve spojení, koučovat se navzájem, vyměňovat zkušenosti a společně se ve využívání NLP zlepšovat.

  Přímo na výcviku si odstraníte řadu bloků, traumat nebo nevhodných návyků. Protože budeme všechno nacvičovat prakticky, ve dvojicích či trojicích; budete jak v roli klienta, který chce něco změnit nebo zlepšit, tak v roli kouče, který mu v tom pomůže (což je samo o sobě skvělý pocit).

Předám vám maximum. Půjdeme tedy opravdu do hloubky, a to během 12 nabitých dní!

Osvojíte si NLP prakticky, bez zdlouhavých teoretických výkladů

Učím NLP přes zkušenost, prožitek. Díky tomu se budete učit na více rovinách najednou.

Lépe si tak osvojíte nejen postupy, ale i principy a dovednosti, které jsou v NLP velice důležité. Dává to smysl?

Paní Monice (která si přála zůstat v anonymitě) změnil můj NLP kurz život. Bez nadsázky:

» Čeká vás hodně nového (i pokud už se věnujete koučinku nebo terapii)

NLP je hodně odlišné od různých směrů koučinku nebo terapie. I pokud se zajímáte o osobní rozvoj, drtivá většina věcí na tomto výcviku pro vás bude nová. 

Půjdeme opravdu do hloubky, abyste se vše dobře naučili, pochopili a uměli to používat pro sebe i druhé.

» Díky malé skupině bude dostatek prostoru pro dotazy a zpětnou vazbu 

Výcvik bude probíhat v malé skupině (do 16 lidí), takže dostanete bohatou zpětnou vazbu přímo ode mě a budete mít také dostatek prostoru na dotazy.

Malá skupina mi taky umožňuje přizpůsobit průběh vašim potřebám a různým stylům učení. Díky tomu, že půjdeme přes prožitek a zkušenost, do všeho proniknete mnohem snáze, než kdybych vás trápil nudnou teorií.

» Nepotřebujete žádné předchozí znalosti

Pro tento výcvik nemusíte předem nic studovat ani mít nějaké specifické zkušenosti nebo dovednosti. Jsem certifikovaný trenér NLP a  výcvik povedu tak, aby si každý odnesl co nejvíce – ať už jste zkušený ICF kouč nebo s lidmi vůbec nepracujete a NLP chcete třeba jen pro svou potřebu. 

Čeká vás bezpečné prostředí a příjemná atmosféra

Zažil jsem kurzy o 100 účastnících. Na tomto kurzu vás bude jen 12 až 16 účastníků, abyste si všechno mohli procvičit a skrze sdílení skupiny vše do hloubky pochopit.

Na kurzu budete v bezpečném prostředí. Osobní záležitosti vaše i ostatních zůstanou jen mezi námi. Sdílet s ostatními můžete jen tolik, kolik budete chtít. Budete si moci kdykoliv dát pauzu a říct NE. V bezpečném prostředí se učíme nejlépe.

Zároveň se můžete těšit na dobrou atmosféru na kurzu. Jak to můžu vědět? Atmosféru totiž tvoří v první řadě lektor – rozhodně to nepodceňuju a důkazem budiž pozitivní ohlasy na dosavadní kurzy.

Navíc znám osobně několik moc fajn lidí, kteří se tohoto kurzu zúčastní. Už teď se na to těším.

Nenechte si to ujít.

Příště se můžete přidat i vy

Nechte mi kontakt a já se vám ozvu ohledně příštího běhu:

.

Osvojíte si řadu postupů a principů z NLP

Podívejte se na stěžejní body tohoto kurzu:

Modul 1

  Praktický úvod do NLP
Dozvíte se, na čem je NLP postavené a jaké jsou etické zásady při jeho používání. 

  Kotvy a rychlá změna emočního stavu
Kotva je spouštěč emocí. Naučíte se “přepnout” do dobrých emocí, když to zrovna potřebujete, a také se zbavit negativních pocitů spojených s určitými lidmi nebo situacemi.

  Reprezentační systémy
Naučíte se podávat informace různými způsoby (vizuálně, auditivně, kinesteticky) pro větší efekt koučinku, učení nebo mluvení před lidmi.

  Pozice vnímání
Tento postup je účinný pro řešení konfliktů a problémů s druhými. Prozkoumání problému z různých úhlů pohledu, hlubší pochopení druhého a nalezení nových řešení.

Modul 2

✓  Meta model
Nejstarší část NLP zaměřená na slova. Jak se efektivně ptát a dobrat se jádra problému.

✓  Submodality
Rychlá pomoc, když se necítíme dobře. Jak upravit naše představy a vzpomínky, abychom se zbavili traumat nebo vnitřního kritika. 

✓  Swish
Odstranění zlozvyků a opakujícího se negativního chování. “Přehození výhybky” v zajetých kolejích myšlení a chování.

✓  Odstranění omezujících přesvědčení
Postupy pro změnu toho, čemu věříme. Přepsání nevyhovujících částí naší “mapy světa”.

✓  Model části
Řešení vnitřních konfliktů a odstranění toho, co člověka brzdí, se zachováním pozitivních benefitů původního chování.

Modul 3

✓  Podvědomí
Strukturovaný přístup k využívání intuice – pro racionálně založené lidi (jako já). Nastavení komunikace s podvědomím a její využití k provádění změn na podvědomé úrovni.

✓  Milton model
Hypnotický jazyk pro umocnění efektu komunikace nebo vedení při koučinku. Síla metafor a příběhů nejen v koučinku.

✓  New code NLP
Principy  a nejdůležitější techniky “nového NLP”. Změny probíhající čistě na podvědomé úrovni.

✓  Časové linie
Přepis osobní historie, změna vnímání nepříjemných vzpomínek, řešení traumat. Vizualizace cesty k cíli a účinné plánování dlouhodobých cílů.

Modul 4

✓  Neuro-logické úrovně
Hluboké změny na různých úrovních osobnosti, práce s identitou, změna přesvědčení.

✓  NLP koučink
Jak úspěšně využívat NLP pro pomoc druhým. Předám vám důležité principy a postupy ověřené praxí.

✓  NLP pro sebe
Sám sobě NLP koučem. Jak efektivně využívat NLP pro sebe, aby vám to fungovalo.

✓  Integrace
Kreativita a flexibilita při (sebe)koučinku. Prostor pro další procvičování a integraci naučeného.

✓  Certifikace
Po úspěšném zakončení výcviku získáte oficiální certifikát.

Zlepšíte se v řadě dovedností

Budeme na ně klást důraz v průběhu celého výcviku. Budete je moci využít nejen při (sebe)koučinku, ale i v práci a osobním životě.

Nečekejte dogmatické poučky, budeme zlepšovat vaši vnímavost, která je klíčová pro úspěšné využívání NLP.

Naučíte se rychle dostat na jednu vlnu s druhým člověkem – pro větší vnímavost, přesvědčivost a efektivnější průběh koučinku.

NLP má konkrétní postupy, jak se v tom výrazně zlepšit, a to i pokud jste racionálně založení a býváte hodně “v hlavě”. Mně to změnilo život.

Každý slyší na něco jiného. Budete se umět přizpůsobit a přitom zůstat sami sebou.

Budete si umět zlepšit náladu ve chvíli, kdy to zrovna potřebujete. Např. před koučinkem, schůzkou nebo prezentací. 

Dovést druhého k dobrému rozpoložení, díky čemuž snáze vyřešíte problém, se kterým za vámi přišel.

Na koučinku nebo schůzce vám to pomůže, abyste vy ani ostatní neodbíhali příliš daleko od tématu, nemarnili čas a předcházeli konfliktům.

Dobrá otázka vám přinese nové informace; ale zároveň pomůže druhému změnit úhel pohledu nebo si přijít na nové souvislosti.

Dobrý kouč neradí, ale umí z klienta vytáhnout to nejlepší. Když druhým nasloucháme a nehodnotíme je, více nám důvěřují a snáze se nám otevřou.

Postupy a dovednosti, které se naučíte, mají nepřeberné možnosti využití. Takto třeba pomohlo NLP paní Ivetě Suchánkové:

Získáte oficiální certifikát

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu získáte oficiální certifikát, který vydává organizace ITANLP a podepisují:

 

  • John Grinder – spoluzakladatel NLP a New Code NLP
  • Carmen Bostic St Clair – spoluzakladatelka New Code NLP
  • Michael Caroll – spolutvůrce New Code NLP

O Jirkovi

Jirka Martišek je certifikovaným lektorem NLP a koučem.

Při studiu na matfyzu (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze) začal podnikat – svůj první projekt prodal a pak rozjel Psaní Hravě, v jehož rozvoji se stále angažuje.

Touha růst, zlepšovat se ve vedení lidí a komunikaci jej postupně přivedla až ke studiu NLP, které se učil mimo jiné od jeho spoluzakladatele Johna Grindera.

V NLP rozpoznal strukturovaný a praktický přístup, jak pomáhat sobě a druhým lidem. To krásně rezonovalo s Jirkovým pragmatickým přístupem a důrazem na efektivitu. Dnes Jirka koučuje a předává NLP dál.

Zároveň má to štěstí, že může trávit dost času se svou rodinou – ženou Lindou a malým synem Šimonem.

Učil se od spoluzakladatele NLP Johna Grindera a dalších

» 2015 – NLP Practitioner

lektorka: Kristina Klimszová

» 2016/17 – NLP Master Practitioner

lektorka: Kristina Klimszová

» 2017 – NLP New Code Practitioner

lektoři: John Grinder, Carmen Bostic St Clair, Michael Carroll

» 2017 – International NLP Coach

lektoři: John Grinder, Carmen Bostic St Clair, Michael Carroll

» 2019 – NLP Trainers Training (trenérský výcvik)

lektoři: John Grinder, Carmen Bostic St Clair, Michael Carroll

» 2022 – New Code NLP Trainers Training (trenérský výcvik v New Code NLP)

lektoři: John Grinder, Carmen Bostic St Clair, Michael Carroll

Časté dotazy

Není 12 dní hodně?

Není, protože tento výcvik je opravdu nabitý. Naučíte se celou řadu postupů, pochopíte mnoho principů a výrazně se zlepšíte v nemálo dovednostech, které pak využijete i v běžném životě.

Tyto výcviky NLP trvají standardně 12-15 dní, není to tedy nic výjimečného.

Není 12 dní málo?

 Může se to zdát málo ve srovnání s tím, že terapeutické výcviky trvají několik let. Ale je důležité si uvědomit, že v NLP po letech praxe zůstává jen to nejdůležitější a nejúčinnější, bez zbytečné omáčky. Vnímám jako velkou výhodu NLP, že se jej můžete naučit v krátkém čase.

Kurzem to ale samozřejmě nekončí. Důležité je dále využívat a rozvíjet naučené dovednosti a poznatky v praxi.

Co když přijdou covidová omezení a kurz nebude možné uskutečnit?

V tom případě kurz posuneme na nejbližší možný termín. Určitě ho nepřesuneme do online podoby. Ale je velká šance, že toto nebudeme muset na jaře řešit.

Co když se nebudu moci zúčastnit některého dne kurzu?

Účast na celém kurzu je zásadní. Koneckonců, když už se pro kurz rozhodnete a zaplatíte si ho, budete z něj chtít dostat maximum, nebo ne?

Pokud byste nemohli jeden den, doplníte si to od ostatních, kteří si jistě rádi probrané věci více procvičí. Při dvou dnech se domluvíme individuálně. Při třech dnech (1 modul) už vám nebudu moci dát certifikát, ale můžete si to po předchozí domluvě doplnit v příštím běhu kurzu.

Dá se platit po částech?

Ano, místo si zarezervujete zaplacením zálohy 5000 Kč.

Zbytek kurzovného doplatíte do 30 dní před začátkem kurzu.

Pokud byste potřebovali platby nastavit nějak jinak, napište mi na jirka@jirkamartisek.cz.

Alžběta Hlásková konzultuje s lidmi jejich vztahové a rodinné problémy; se svým mužem napsali knihu Redesign rodiny. Tady je její názor na můj víkendový kurz Základy NLP, kterým si prošla, a který byl takovým předskokanem tohoto výcviku:

Alžběta zapojila poznatky z kurzu do své konzultační praxe. Tady je zpráva od ní, pár měsíců po kurzu:

„Tak jsem si na tebe vzpomněla, protože jsem u jedné klientky vyzkoušela jednu z technik a došlo tam k absolutnímu průlomu. Díky znovu a znovu!”

 

Zaujalo vás to? Máte další dotazy?

Jakmile vypíšu další termín, dám vám vědět, pokud mi necháte kontakt.

Zároveň můžeme už teď nezávazně probrat, zda je výcvik pro vás vhodný a co by vám přinesl. Ať víte, zda má smysl si počkat.

Zadejte své kontaktní údaje a já se vám ozvu:

.