Obchodní podmínky kurzů

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi vámi, neboli odběratelem, a poskytovatelem kurzů, kterým je Jiří Martišek, IČ 87103010, se sídlem Třasoňova 3344/8A, Kroměříž, zapsaný u ŽÚ v Kroměříži.

Přihlašování

Přihlásit na kurz se můžete přes web jirkamartisek.cz nebo písemně e-mailem na jirka@jirkamartisek.cz. Místo na kurzu máte rezervované po uhrazení kurzovného.

Osobní údaje zpracovává poskytovatel podle Zásad zpracování osobních údajů. Budou využity výhradně pro účely kurzu a relevantní navazující komunikaci poskytovatele.

Platba za kurz a storno

Kurzovné se hradí přes platební bránu (více informací) nebo převodem na bankovní účet dle instrukcí, které dostanete po přihlášení na kurz. Cena uvedená na webu je konečná, poskytovatel není plátcem DPH. U větších kurzů je možné dohodnout platbu na splátky, v případě zájmu kontaktujte poskytovatele.

Při stornu přihlášky nejpozději 30 dní před začátkem kurzu je poskytovatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 10 % z ceny kurzu. Později už se kurzovné nevrací, ovšem po předchozí domluvě s poskytovatelem je možné místo sebe najít náhradníka.

Pokud by došlo ke zrušení kurzu poskytovatelem, vrátí se vám kurzovné v plné výši.

U živých kurzů cena nezahrnuje ubytování ani stravu, obojí si každý účastník zajišťuje a hradí sám, pokud není výslovně uvedeno jinak na stránce s informacemi o daném kurzu.

Záznamy

Na kurzech mohou být poskytovány audiovizuální záznamy, lektor o tom bude účastníky na kurzu předem informovat. Tyto záznamy budou sloužit buď pro účely výuky v rámci kurzu (rozbor videí), nebo k propagaci dalších stejných nebo podobných kurzů organizovaných poskytovatelem. Pokud účastník nebude souhlasit s pořízením takového záznamu jeho osoby, sdělí to lektorovi předem a aktivně tomu přizpůsobí svou účast na kurzu (např. při pořízení skupinové fotografie bude stát mimo záběr).

Odstoupení od smlouvy

Máte právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů dle zákona 89/2012 Sb., §1820. Toto se podle §1837 písm. l) nevztahuje na digitální obsah (online kurzy), jelikož už došlo k plnění služby.

Pokud uplatníte právo na odstoupení od smlouvy a již začalo plnění služby (např. živý kurz nebo vedený online program), máte nárok na vrácení jen poměrné části zaplacené částky za část služby, u které ještě nenastalo plnění.

Odstoupit od smlouvy můžete vyplněním a odesláním formuláře na e-mail jirka@jirkamartisek.cz.

Poskytovatel ovšem vždy dodrží garanci vrácení peněz, pokud ji k danému kurzu nabízí a informuje o ní na stránce s informacemi o kurzu.

Reklamace

Poskytovatel přijímá reklamace na technické zpracování online kurzů, nikoliv na jejich obsah. V případě odhalení závady kontaktujte poskytovatele na e-mailu jirka@jirkamartisek.cz s podrobným popisem závady. Poskytovatel má na vyřízení reklamace 30 dnů. Při uznání reklamace poskytovatel závadu odstraní, jinak máte nárok na vrácení peněz.

Náhradní termíny a neúčast na výcviku NLP Practitioner

Pokud by se některý modul kurzu nemohl konat (např. kvůli covidovým opatřením nebo nemoci lektora), uzpůsobí poskytovatel harmonogram dalších modulů a o náhradních termínech vás bude s předstihem informovat. Pokud byste se v náhradním termínu nemohli zúčastnit, můžete daný modul absolvovat v dalším běhu výcviku. Pokud by další běh kurzu nezačal nejpozději v nadcházejícím kalendářním roce, máte nárok na vrácení poměrné části kurzovného.

Při absenci více než jednoho dne výcviku nemáte bohužel nárok na certifikát, ovšem můžete si chybějící dny doplnit v dalším běhu výcviku a certifikát získat dodatečně.

Odpovědnost

Kurzů se účastníte na vlastní odpovědnost. Poskytovatel poskytuje kurzy jako formu osobního rozvoje a neodpovídá za psychický stav účastníků. Podmínkou účasti na kurzu je dobré psychické zdraví. Kurzy neslouží jako náhrada psychoterapie. O veškerých skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit vaši účast na kurzu, jste povinni poskytovatele předem informovat.

Přestože aktivity na kurzech jsou navržené a budou vedené s maximální ohleduplností tak, aby pro vás měly maximální přínos, máte právo kdykoliv svou účast přerušit, nic není povinné. U kurzů zakončených certifikátem si ovšem poskytovatel vyhrazuje právo neudělit závěrečný certifikát v případě většího množství neabsolvovaných aktivit, jelikož jejich absolvování je důležité pro získání odpovídajících dovedností.

Ostatní

Pokud byste potřebovali něco nastavit individuálně nebo se chtěli na něco doptat, kontaktujte Poskytovatele na jirka@jirkamartisek.cz. Jsme lidé a jistě najdeme řešení vhodné pro obě strany.

Tyto podmínky jsou platné od 25. 4. 2022.