Obchodní podmínky kurzů

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi vámi, neboli odběratelem, a poskytovatelem kurzů, kterým je Jiří Martišek, IČ 87103010, se sídlem Třasoňova 3344/8A, Kroměříž, zapsaný u ŽÚ v Kroměříži.

Přihlašování

Přihlásit na kurz se můžete přes web jirkamartisek.cz nebo písemně e-mailem na jirka@jirkamartisek.cz. Místo na kurzu máte rezervované po uhrazení kurzovného.

Osobní údaje zpracovává poskytovatel podle Zásad zpracování osobních údajů. Budou využity výhradně pro účely kurzu a relevantní navazující komunikaci poskytovatele.

Platba za kurz a storno

Kurzovné se hradí převodem na bankovní účet dle instrukcí, které dostanete po přihlášení na kurz. Cena uvedená na webu je konečná, poskytovatel není plátcem DPH. Je možné dohodnout platbu na splátky, v případě zájmu kontaktujte poskytovatele. 

Při stornu přihlášky nejpozději 30 dní před začátkem kurzu je poskytovatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 10 % z ceny kurzu. Později už se kurzovné nevrací, ovšem po předchozí domluvě s poskytovatelem je možné místo sebe najít náhradníka.

Pokud by došlo ke zrušení kurzu poskytovatelem, vrátí se vám kurzovné v plné výši. 

Cena za kurz nezahrnuje ubytování ani stravu, obojí si každý účastník zajišťuje a hradí sám.

 

Náhradní termíny a neúčast

Pokud by se některý modul kurzu nemohl konat (např. kvůli covidovým opatřením nebo nemoci lektora), uzpůsobí poskytovatel harmonogram dalších modulů a o náhradních termínech vás bude s předstihem informovat. Pokud byste se v náhradním termínu nemohli zúčastnit, můžete daný modul absolvovat v dalším běhu výcviku. Pokud by další běh kurzu nezačal nejpozději v nadcházejícím kalendářním roce, máte nárok na vrácení poměrné části kurzovného.

Při absenci více než jednoho dne výcviku nemáte bohužel nárok na certifikát, ovšem můžete si chybějící dny doplnit v dalším běhu výcviku a certifikát získat dodatečně.

 

Odpovědnost

Kurzu se účastníte na vlastní odpovědnost. Poskytovatel poskytuje kurz jako formu osobního rozvoje a neodpovídá za psychický stav účastníků. Podmínkou účasti na kurzu je dobré psychické zdraví. Kurz neslouží jako náhrada psychoterapie. O veškerých skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit vaši účast na kurzu, jste povinni poskytovatele předem informovat.  

Přestože aktivity kurzu jsou navržené a budou vedené s maximální ohleduplností tak, aby pro vás měly maximální přínos, máte právo kdykoliv svou účast přerušit, nic není “povinné”. Poskytovatel si ovšem vyhrazuje právo neudělit závěrečný certifikát v případě většího množství neabsolvovaných aktivit, jelikož jejich absolvování je důležité pro získání odpovídajících dovedností.

 

Ostatní

Pokud byste potřebovali něco nastavit individuálně nebo se chtěli na něco doptat, kontaktujte poskytovatele na jirka@jirkamartisek.cz. Jsme lidé a jistě najdeme řešení vhodné pro obě strany.

Tyto podmínky jsou platné od 20. 12. 2021.